VÝKUP NEMOVITOSTÍ S MOŽNOSTÍ ZPĚTNÉHO LEASINGU

Máte finanční problémy, jste v exekuci a chcete zachránit svou nemovitost? Potřebujete rychle finanční hotovost? Potom je výkup nemovitostí s možností zpětného leasingu (odkupu) určen právě vám. Se službou výkup nemovitostí se zpětným odkupem vyplatíte všechny své závazky (dluhy) a v nemovitosti můžete nadále bydlet v nájmu, a to za cenu v čase a místě… Pokračovat ve čtení VÝKUP NEMOVITOSTÍ S MOŽNOSTÍ ZPĚTNÉHO LEASINGU

Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2020

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. pololetí letošního roku 1 102 stavebních povolení, což je o 3,9 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb klesla o 2,9 % na  3,4 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3,1 tis. Kč. V České republice bylo v 1. pololetí roku 2020 vydáno celkem 41 959 stavebních povolení. Meziročně došlo… Pokračovat ve čtení Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2020

Koronavirová krize přibrzdila stavební produkci

Po delším období růstu letos stavební produkce zatím klesá. Spolu s nemocností a sílícími dopady opatření proti šíření koronavirové nákazy se začaly projevovat nedostatek pracovní síly, váznoucí poptávka a administrativní nepřipravenost staveb. Naději na obrat dává aktuální zásoba prací a povolených staveb. Českému stavebnictví se v posledních letech dařilo. Index stavební produkce rostl tři roky za sebou,… Pokračovat ve čtení Koronavirová krize přibrzdila stavební produkci

Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2020

V 1. pololetí roku 2020 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 338 nových bytů, z toho více než polovina v nových rodinných domech (54,7 %). V mezikrajském srovnání tak Karlovarský kraj zaznamenal nejvyšší pokles v počtu nově zahájených bytů (o 34,7 %). Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 236 bytů, což je o 41 bytů, tj. o 14,5 % méně než ve stejném období roku 2019.… Pokračovat ve čtení Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2020

Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 536 stavebních povolení, což je o 58, tj. o 12,1 % více než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 1,872 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k navýšení této hodnoty, a to 39,7 %. V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2020 vydáno celkem 19 469 stavebních povolení.… Pokračovat ve čtení Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020

Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 119 nových bytů, což představuje minimální meziroční pokles o 0,8 %. Tento počet bytů představuje 1,3 % republikového celku. Ve stejném období bylo dokončeno 108 bytů, což je o 47 bytů, tj. o 30,3 % méně než v prvních třech měsících roku 2019. V České republice byla v 1. čtvrtletí roku 2020 zahájena výstavba 9 140 bytů, což je o 4,5 % méně než ve stejném období minulého roku.… Pokračovat ve čtení Bytová výstavba v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Počty dokončených bytů loni opět rostly

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. V roce 2019 počet dokončených bytů přesáhl 36 tisíc a přiblížil se tak hodnotám z období konjunkturních let, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů. Z dlouhodobého hlediska se jedná spíše o průměr. V roce 2019 bylo dokončeno 36 406 bytů a meziroční růst o 7,6 % byl již pátým v řadě. „Růst počtu dokončených bytů v roce 2019… Pokračovat ve čtení Počty dokončených bytů loni opět rostly

Domácnosti se zadlužují především kvůli bydlení

Celkové zadlužení domácností dlouhodobě roste. Hlavním účelem pořízení úvěru je bydlení, které ve skladbě dluhu zcela převažuje. Ke konci roku 2018 činily celkové finanční závazky sektoru domácností v Česku 1 837,1 mld. Kč. Hlavní závazek ve finanční rozvaze domácností v současnosti představují půjčky. Jejich objem podle údajů národních účtů ke konci roku 2018 dosahoval 1 717,6 mld. Kč a dynamiku celkových finančních závazků v posledních… Pokračovat ve čtení Domácnosti se zadlužují především kvůli bydlení

Jak se u nás bydlí

V Česku se blížíme stavu, kdy v jednom bytě budou žít v průměru dva obyvatelé. Průměrné stáří domovního fondu se však zvyšuje a dosahuje téměř 50 let. Komplexní souhrnné údaje o domovním a bytovém fondu v ČR získáváme vždy při pravidelném sčítání lidu, domů a bytů. To zatím poslední proběhlo v březnu 2011 a následující článek proto popisuje situaci k uvedenému datu. Domovní fond zahrnoval více… Pokračovat ve čtení Jak se u nás bydlí

Zákon o realitním zprostředkování – informace pro podnikatele

Upozornění pro podnikatele: Změna zákona o realitním zprostředkování – prodloužení lhůty k doložení odborné způsobilosti do 3. 3. 2021 Dne 25. 4. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů. Zákonem se pro stávající podnikatele v realitní činnosti prodlužuje lhůta pro doložení dokladů odborné způsobilosti a ohlášení živnosti vázané „Realitní zprostředkování“… Pokračovat ve čtení Zákon o realitním zprostředkování – informace pro podnikatele