Na těchto stránkách bych vás rád za pomoci fotografií, obrazů, ale i krátkých textů, provedl regionální historií, a to především Sudet, nebo-li tzv. zněmčeného pohraničí, jak se také říkalo na začátku dvacátého století.

Mým cílem není nic napravovat, narovnávat, jen poukázat na skutečnost, že lidé v tomto mnohdy bohem zapomenutém kraji dokázali vytvářet hodnoty v oblasti veřejného života napříč různými epochami, napříč politickými režimy, a žili své obyčejné životy.

Stránky jsou zároveň připomenutím významného rodáka z Habersbirku/Habartova, pana Josefa Ehma, česko-německého fotografa uměleckých památek, pedagoga a redaktora. Náhled jeho tvorby můžete vidět již pod tímto odstavcem. Jeho fotografie potom částečně prostupují i těmito stránkami.

Jiří Převrátil, autor projektu.

„Úkolem moderní fotografie je dokument a absolutně prvním příkazem moderní fotografie je technická dokonalost jak negativu, tak pozitivu.“

Josef Ehm (1. 8. 1909 Habersbirk – 8. 11. 1989 Praha) významný český fotograf uměleckých památek, pedagog a redaktor.

Fotografie Jiřího Převrátila

Bio, aneb kdo je Jiří Převrátil. Pracuji jako webdesigner, copywriter a e-marketér. Již patnáct let se věnuji regionální historii, zaměřuji se na historii Sokolovska, potažmo Karlovarského kraje.

Amatérský fotograf, regionální historik, publicista a sokolovský patriot. Vystudoval Gymnázium v Sokolově, které v roce 1993 zakončil maturitní zkouškou. Dále studoval Policejní akademii České republiky v Praze, obor Policejní činnosti, kde svá studia zakončil v roce 2014 získáním akademického titulu Bakalář.
 
Již od dob svého působení na střední škole se v různém rozsahu věnuje historii, především historii dvacátého století. Je autorem internetového projektu Československé pohraničí 1938-1939 a duchovním otcem rekonstrukcí pohnutých událostí roku 1938 v sokolovském regionu a také jedním z hlavních zakladatelů projektu Muzeum bezpečnostních sborů Habartov, kde dlouhá léta působil jako kurátor sbírek, a které bylo především na jeho popud v roce 2009 otevřeno v Habartově. V Habartově se dále podílel na znovuobnovení tradice pietních aktů organizovaných na památku zavražděných četníků z Četnické stanice Habersbirk, dále se po několik let věnoval organizování kulturně-společenských akcí v tomto městě (např. Habartovské kulturní léto, Prvorepublikové plesy, Muzejní noc a další.). 
 
Je držitel Ceny rektora Policejní akademie České republiky pro rok 2014 za první místo v soutěži Studentské vědecké odborné činnosti (kategorie Bezpečnostní služby), a držitel titulu Osobnost roku 2013 města Habartov v kategorii Akce roku.

ukázka z fotoalb

Falkenau/Sokolov do roku 1948

Historické fotografie

Bukwa/Bukovany do roku 1948

Historické fotografie
Mikuláš v Habersbirku/Habartov

Habersbirk/Habartov do roku 1948

Historické fotografie
Nové sídliště padesátá léta 20. stoleti

Habartov po roce 1948

Historické fotografie

Josef Ehm

Dílo, fotografie

spolupracují s námi nebo nás podporují