Nové sídliště padesátá léta 20. stoleti

Habartov 1948-1989

1/1