Nové sídliště padesátá léta 20. stoleti

Habartov po roce 1948

Historické fotografie
1/1